Proses Makmal Embriologi ( ‘IVF / ICSI ‘)

treatment-ifo-5

Langkah ini dilakukan di makmal sebuah pusat fertiliti yang bereputasi.

  • Di makmal, pakar embriologi akan menyediakan telur dan sperma untuk proses persenyawaan. Dengan menggunakan teknik dan peralatan yang canggih, semua kos prosedur makmal telah termasuk ke dalam caj rawatan.
  • Kebiasaannya, tiada embrio berlebihan. Tetapi jika ada, proses pembekuan akan dilakukan tanpa caj tambahan.